REGLER & RIKTLINJER VT 2021

Vi påminner om tidigare regler och riktlinjer som gäller för samtliga.

  • Hämtning/lämning av barn sker vid entrén
  • Inga föräldrar, anhöriga eller kompisar får vistas i anläggningen
  • Omklädningsrummen ska inte användas - byt om hemma
  • Har man minsta symptom på sjukdom ska man stanna hemma
  • Har man varit sjuk ska man stanna hemma till och med 1 vecka efter tillfrisknande
  • Man ska stanna hemma om familjemedlem har covid-19
Vänligen respektera dessa regler. Tack!