TRÄNING FÖR GRUPP 1 SÖNDAG 14/2

 Träning för grupp 1 på söndag 14/2 kl 13-14👊🏼

Vi påminner alla om att terminsavgiften ska betalas in så snart som möjligt då vi har begränsade platser den här terminen