INFORMATION OM GRADERING OCH TERMINSAVSLUTNING

I och med de rådande omständigheterna så kommer graderingen och terminsavslutningen vara annorlunda även denna termin. De två grupperna kommer att ha gradering var för sig för att minska antalet deltagare och inga föräldrar eller anhöriga får närvara denna gång. 

TID:
Grupp 1: 13.00 - 13.45
Grupp 2: 14.00 - 15.00 

OBS: Heldräkt och bälte är obligatoriskt på graderingsdagen. 
Ska man inte vara med på graderingen så meddela gärna detta så fort som möjligt.