TRÄNINGAR - VAD SOM GÄLLER FRAMÖVER!

Läs nedan om vad som gäller framöver,
* Den som är sjuk eller har milda symptom ska stanna hemma.

* Om man har någon anhörig som har symptom ska man stanna hemma.
* Om man varit sjuk vill vi att man inte tränar på 1 vecka efter tillfrisknande.
* Omklädningsrummen ska ej användas, byt om hemma innan träningen.
* Föräldrar lämnar/hämtar barnen vid ingången till byggnaden.